Formulár na odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

 

(meno a priezvisko / názov): LM Media s.r.o

IČ: 52492168

DIČ: 2121048182

so sídlom: Vitanová 264, 027 12 Vitanová

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72684/L               

 

kontaktné údaje: lmmediasro@gmail.com, +421903060811

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: 

Adresa spotrebiteľa: 

emailová adresa spotrebiteľa:

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru (názov tovaru): .................................................................................

Dátum prijatia tovaru: ....................................................

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

 

 

Podpis spotrebiteľa:..............

 

 

 

 

V...................... dňa ........................

Späť do obchodu